logo
Het Gelders Geologisch Museum is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. (ANBI)

Dat betekent enerzijds dat u giften aan het Gelders Geologisch Museum in uw aangiften inkomstenbelasting (IB) mag opvoeren als aftrekpost en anderzijds dat het Gelders Geologisch Museum  over de ontvangen giften geen schenkingsrecht verschuldigd is.

Per 1 januari 2014 gelden voor ANBI's nieuwe verplichtingen op het gebied van informatie.  De onderstaande informatie moet op een website zichtbaar zijn.

Naam
De  volledige naam van het museum is, "Stichting Gelders Geologisch Museum".

RSIN of fiscaal nummer
RSIN staat voor Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer.
Ons RSIN is 805595272

Contactgegevens
De contactgegevens vindt u hier.

Bestuursleden
De bestuursleden staan hier genoemd.

Beleidsplan
Het beleidsplan kunt u hier downloaden.

Doelstelling
De Stichting Gelder Geologisch Museum stelt zich ten doel:
-
Het bevorderen en verbreiden van kennis van en het wekken van belangstelling voor de geologie mineralogie, petrologie en paleontologie.
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
-
Het scheppen, uitbreiden en instandhouding van een collectie mineralen, gesteenten en fossielen,  een en  ander met als uitgangspunt de verzameling van de oprichter.
- Het exposeren van deze en soortgelijke verzamelingen of gedeelten daarvan.
- Het verzamelen van literatuur en informatie ter zake en voorts al hetgeen de doelstelling van de stichting bevordert.

Beloningsbeleid
-
Onkosten voor reizen (auto/ openbaar vervoer) voor het museum, kunnen eventueel  gedeclareerd worden.

Jaarverslag en activiteiten
-
Het jaarverslag 2017 kan hier worden geopend
- Activiteiten 2017 zijn hier te vinden

FinanciŽle verantwoording 2017
- Hier kunt u de financiŽle verantwoording inzien.