logo


Het lapidarium is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. (ANBI)

Dat betekent enerzijds dat u giften aan het Lapidarium in uw aangiften inkomstenbelasting (IB) mag opvoeren als aftrekpost en anderzijds dat het Lapidarium over de ontvangen giften geen schenkingsrecht verschuldigd is.

Per 1 januari 2014 gelden voor ANBI's nieuwe verplichtingen op het gebied van informatie. 
De onderstaande informatie moet op een website zichtbaar zijn.

Naam
De  volledige naam van het Lapidarium is, "Stichting Het Lapidarium".

RSIN of fiscaal nummer
RSIN staat voor Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer.
Het RSIN is 809598802

Contactgegevens
De contactgegevens vindt u hieronder.
Stichting Het Lapidarium
Parkstraat 32
6881JG Velp (gld)
Nederland


Bestuursleden
Het bestuur bestaat uit drie personen.

  1. J.M.C. Brand         Voorzitter
  2. C.M. Mak              Penningmeester

Beleidsplan
Het beleidsplan kunt u hier downloaden

Doelstelling
Het Lapidarium heeft als belangrijkste doelstelling, het in stand houden, uitbreiden en op een een hoger niveau brengen van de collectie. Zij doen dit in nauwe samenwerking met het Gelders Geologisch Museum en andere instanties.

Beloningsbeleid
n.v.t.

Jaarverslag en activiteiten
Het jaarverslag staat hier

FinanciŽle verantwoording
Hier kunt u de financiŽle verantwoording inzien.