logo

Partners

Nederlandse Geologische Vereniging (NGV)

Sinds 1947 begeleidt de NGV geļnteresseerden in de geologie en biedt een platform aan de leden om zich in de geologie verder te ontwikkelen en er plezier aan te beleven.


Bindmiddel is het 5 / 6 maal per jaar verschijnende blad Grondboor & Hamer waarin de redactie ruimte geeft aan leden en anderen. Daarin is ook het verenigingsnieuws en nieuws uit de afdelingen opgenomen. Een aantrekkelijke en goed bezochte bijeenkomst is de jaarlijkse contactdag, met lezingen en demonstraties op de universiteit Utrecht en de goed bezochte thema (contact) dagen in het gebouw van TNO Bouw en Ondergrond. Website

Voor excursies zijn de leden vooral op de afdelingen aangewezen. De 10 afdelingen zijn er verder voor het regionaal contact met de leden middels determineeravonden, lezingen, dia- en videovoorstellingen. Ook wordt museabezoek georganiseerd.  Zie voor verdere bijzonderheden bij verschillende afdelingen. Website.

Afdeling Gelre

Gelre was de regionale (Gelderse) afdeling van de Nederlandse Geologische Vereniging. De afdeling is begin 2015 opgeheven.