Menu

Bibliotheek

De bibliotheek bestaat uit twee deelcollecties, namelijk de bibliotheek van het Gelders Geologisch Museum en de bibliotheek van de Nederlandse Geologisch Vereniging (NGV). Beide bevinden zich in de bibliotheekruimte van het museum.

Het materiaal in de bibliotheek kan door iedereen geraadpleegd worden tijdens de openingstijden van het museum. Denkt u in de bibliotheek hulp nodig te hebben bij het zoeken (bij de eerste keer is het handig om wegwijs gemaakt te worden), laat dit dan graag minstens een week van tevoren weten per email: bibliotheekgeomus@gmail.com.
Meer informatie over de bibliotheek staat in het document ‘Bibliotheekinformatie en reglement’, dit is online te raadplegen via een link onderaan deze pagina. Dit document hangt ook aan de zijkant van de linker boekenkast aan de ingang van de bibliotheekruimte.

Lenen
Alleen NGV-leden en medewerkers van het museum kunnen boeken lenen, en wel uit beide deelcollecties. Nummers van tijdschriften worden in principe niet uitgeleend. Lenen van materiaal kan natuurlijk in de bibliotheek via het blauwe schriftje dat onder in de kast dwars op de muur ligt in de bibliotheek. Maar het kan ook boeken door het per email (bibliotheekgeomus@gmail.com) aan te vragen (de B-nummers uit de catalogus zijn voldoende), ze worden dan tegen verzendkosten opgestuurd. Lenen tijdens een NGV-dag kan natuurlijk ook, maar dan is er maar een beperkte selectie. U kunt wel een aantal dagen van tevoren per email laten weten welke boeken u wilt inkijken of lenen, dan worden ze meegenomen naar de NGV-dag (dat scheelt weer verzendkosten). Terugbrengen van boeken op een NGV-dag kan natuurlijk ook.
De maximale leentermijn van boeken is trouwens 9 maanden.

Catalogus
Er is een gezamenlijke online catalogus voor de beide deelcollecties. Alle materialen zijn genummerd met een uniek B-nummer, dit B-nummer is een volgnummer in de boekenkasten.

Dus voor het opzoeken van materiaal in de boekenkasten of voor aanduiden van boeken die opgestuurd moeten worden, kan dit B-nummer gebruikt worden.

In de catalogus kan op auteur, woorden uit de titel en op onderwerp gezocht worden. Het document ‘Gebruiksaanwijzing catalogus’ geeft weer hoe de catalogus te raadplegen is, dit document is online te raadplegen via een link onderaan deze pagina.

Naar de catalogus

Bibliotheekinformatie en reglement.

Gebruiksaanwijzing catalogus