Menu

Gesteenten

Naar hun ontstaanswijze worden gesteenten in 3 soorten verdeeld:

  • Stollingsgesteenten: ontstaan uit vloeibaar magma (basalt, graniet).
  • Afzettingsgesteenten: ontstaan door afzetting van gesteentepuin (grind, zand, klei).
  • Omzettingsgesteenten: ontstaan uit zowel stollings- als afzettingsgesteenten (marmer, lei).

In de tentoonstelling zijn hiervan voorbeelden te zien.

Verder wordt er aandacht geschonken aan de gebieden waar de meeste zwerfstenen vandaan komen:
– Duitsland (Saargebied, Zevengebergte)
– Stroomgebied van de Maas.
– Oostzee en Botnische Golf.
– Zweden (Dalarne, Småland).
– Noorwegen (Oslo-gebied).
– Finland (Ålands Eilanden).

In twee vitrines wordt wat verteld over meteorietinslagen. Bekend is natuurlijk de Nördlinger Ries in Beieren. Minder bekend zijn de inslagen in Scandinavië (in Dalarne de grootste van Europa).

OP (IN) DE TOUCH-SCREEN COMPUTER IS UITVOERIGE INFORMATIE TE VINDEN OVER DEZE ONDERWERPEN.