Menu

Gesteenten

Afhankelijk van de wijze waarop gesteente is gevormd, zijn er drie hoofdsoorten te onderscheiden. Sedimentaire gesteenten werd lang geleden in lagen gevormd, vaak op de bodem van de zee. Hiertoe behoren zandsteen en kalksteen. Magmatische gesteenten zijn ontstaan uit vloeibaar gesteente, zoals afgekoeld en verhard lava uit vulkanen. Hiertoe behoren graniet, obsidiaan (vulkanisch glas) en basalt. Metamorfe gesteenten zijn ontstaan uit afzettings- of stollingsgesteenten die door de inwerking van b.v. hitte en druk veranderingen ondergingen. Hiertoe behoren onder andere marmer en leisteen.

Hoe oud zijn gesteenten?

De oudste gesteenten die men kent, hebben een ouderdom van 4600 miljoen jaar. Dit is dezelfde leeftijd als de aarde zelf. Deze gesteenten komen voor in meteorieten uit de ruimte en de maan. De gesteenten op aarde zijn oud, maar niet zo oud als die uit de ruimte. Nederlandse gesteenten zijn er weinig. We zijn het afvalputje van Europa wat stenen betreft. Zwerfstenen werden aangevoerd uit bijna alle windrichtingen door rivieren en later door het ijs uit het noordoosten.