Menu

Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen op afspraak in het museum hun verjaardagspartijtje houden.

Het programma bestaat uit een korte uitleg en rondleiding over een thema, een eenvoudige speurtocht en het slijpen van een steentje. Er is natuurlijk ook gelegenheid tot vrij rondkijken.

In verband met corona kunnen kinderpartijtjes alleen op vrijdag plaatsvinden van 14.30 tot 16.30 uur.

Wij behouden ons het recht voor om aangegeven activiteiten i.v.m. corona niet door te laten gaan.

De groep is bij voorkeur niet groter dan acht kinderen, onder begeleiding van een of meer volwassenen.
Voor de uitleg en de rondleiding kan gekozen worden uit vier thema’s: 

–  mineralen, 
–  fossielen,
–  vulkanisme,
–  Gelderland en de ijstijden.

De inleiding wordt aangepast aan de leeftijd en kinderen mogen zelf vondsten vasthouden. 

De kinderen krijgen iets te drinken. In overleg kunnen de ouders een traktatie meenemen. In de praktijk zijn de kinderen 1,5 tot 2 uur bezig. 

Prijs inclusief slijpen is € 8,- per kind.

Aanmelding graag met het reactieformulier.