Menu

Over ons

Het Gelders geologisch Museum is voortgekomen uit een particuliere collectie en is tegenwoordig als stichting aangesloten bij de Museumvereniging.

Het doel van het museum is het bewaren, uitbreiden en tentoonstellen van de collectie voor een breed publiek. Ook wil het museum de geologie toegankelijk maken voor de jeugd. Scholen en groepen zijn welkom, graag op afspraak.

Het bestuur van het Gelders Geologisch Museum voert het beheer over het museum, met hulp van een aantal vrijwilligers.

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Dhr. Kees Mak
  • Penningmeester: Dhr. Robert Crommelin
  • Secretaris: Mevr. Marja van Dijk
  • Lid algemeen: Mevr. Ine Alders
  • Lid algemeen: Dhr. Herman Heskamp

De totstandkoming van het Gelders Geologisch Museum in 1995 was het resultaat van grote inzet van een aantal vrijwilligers met liefde voor de geologie. De basis van de museumcollectie werd gevormd door de privé-collectie van wijlen de heer F. van Dam. Door de jaren heen is de collectie uitgebreid met schenkingen en aankopen.
Uit praktische overwegingen bleek een splitsing in twee stichtingen wenselijk.

In de Stichting Het Lapidarium zijn de eigendommen van het museum ondergebracht, te weten:

  • het onroerend goed
  • de collecties mineralen, gesteenten, fossielen, zand, boeken en tijdschriften
  • de roerende zaken als vitrines, enz.

De Stichting Gelders Geologisch Museum verzorgt:

  • Het beheer over de collecties
  • Exploitatie van het museum.

Het museum is lid van de Museumvereniging en heeft een officiële registratie.