Menu

Privacy Statement Gelders Geologisch Museum


Opslag en verwerking van gegevens

Wanneer je informatie aanvraagt, vriend wordt van het GGM, deelneemt aan activiteiten en cursussen of informatie vraagt via de website, worden jouw persoonsgegevens vastgelegd. Het GGM gebruikt jouw gegevens voor de uitvoering van je aanvraag en om vrienden en bezoekers van onze website te informeren over projecten, producten en evenementen. Wij delen jouw gegevens niet met derden.

Doeleinden van de verwerking en opslag
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor het GGM jouw gegevens verzamelt en verwerkt.
In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt het GGM gegevens van jou:
 •    Wanneer je vriend wordt om je te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden.
 •    Wanneer je producten en/of diensten van het GGM afneemt.

Soort gegevens
In het kader van haar dienstverlening verwerkt het GGM gegevens van vrienden, deelnemers aan activiteiten / cursussen en bezoekers van onze website, evenementen en acties. GGM verwerkt je naam, adres, mailadres (ten behoeve van de nieuwsbrief) en financiële gegevens (vrienden) zoals je bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling).

Gegevens wijzigen
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek kun je indienen door het formulier aan de rechterzijde te gebruiken.