Menu

Reserveren

Reserveren voor bezoek

Zoals het er nu naar uitziet mogen ook wij onze deuren per 1 juni weer openen. We werken in de tussentijd hard door om ons museum anderhalve-meter-proof te maken. Zodat ons publiek op een veilige en verantwoorde manier het museum kan bezoeken.

Het bezoek zal dan weliswaar anders verlopen dan voor de sluiting. Je zal ook in een museum voldoende afstand moeten kunnen bewaren. Dus het aantal bezoekers dat tegelijk binnen mag zal worden beperkt. We gaan werken met reserveringen en tijdsloten. De museumkaart blijft uiteraard geldig en betalen met de pinpas heeft de voorkeur.

Risicogroepen

Volgens het RIVM gaat het om personen vanaf 70 jaar. En om personen vanaf 18 jaar met:

 • Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn.
 • Chronische hartaandoeningen.
 • Diabetes mellitus.
 • Ernstige nieraandoeningen.
 • Verminderde weerstand tegen infecties door (medicatie voor) auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.
 • Een (onbehandelde) hivinfectie.
 • Morbide obesitas (BMI > 40).

Gezelschap:

Mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid vormen, zoals een gezin, partners en/of huisgenoten.

Voor bezoekers geldt het volgende:

 • Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. Bezoekers zijn welkom als zij en hun huisgenoten tenminste 24uur klachtenvrij zijn.
 • Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar het museum te komen indien sprake is van een gezelschap.
 • Bezoekers zijn vooraf in bezit van een geldige (online) reservering voor de dag en het tijdslot (vaststaande starttijd) waarop geboekt is; zij komen op tijd of maximaal 15 minuten voorstarttijd – dus niet eerder- om wachtrijen te voorkomen.
 • Betaal zo veel mogelijk met pin of contactloos (pin of mobiel).
 • Groepsrondleidingen, arrangementen of educatieve activiteiten vinden vooralsnog geen doorgang.
 • Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen gezelschap.
 • Volg de aangegeven looprichting en de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers van het museum.

Wij zijn geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Reserveren mogelijk voor starttijden van 12.00 tot 15.30 uur. Max. 1 persoon/gezelschap per blok van 30 minuten. Bezoektijd is max. 1,5 uur.

24 uur van tevoren via de mail de gewenste starttijd en aantallen opgeven!

Reserveren via de email-optie aan de rechterzijde. Voor reserveren moet je het betreffende vakje risicogroep en dag aanvinken.

Het is vooralsnog niet mogelijk zonder reservering het museum te bezoeken.